Uslovi korišćenja

Dobrodošli na ecomskola.com! Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja pre nego što pristupite ili koristite našu veb stranicu.

Prihvatanje uslova Korišćenjem naše veb stranice slažete se sa sledećim uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom ovih uslova, molimo vas da ne koristite našu veb stranicu.

Intelektualna svojina Sva intelektualna svojina i autorska prava na sadržaj objavljen na ovoj veb stranici pripadaju ecomskola.com, osim ako nije drugačije naznačeno. Nije dozvoljeno reprodukovati, distribuirati ili koristiti bilo koji deo sadržaja bez izričitog pismenog odobrenja vlasnika intelektualne svojine.

Korisnički nalozi Prilikom registrovanja korisničkog naloga na ecomskola.com, odgovorni ste za održavanje poverljivosti vaših podataka za prijavu i za ograničavanje pristupa vašem računu. Slažete se da snosite odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju putem vašeg naloga.

Zabranjeno ponašanje Prilikom korišćenja naše veb stranice, obavezujete se da nećete:

  • Kršiti bilo koje zakone ili propise.
  • Zloupotrebljavati, uznemiravati ili vređati druge korisnike.
  • Prenositi ili distribuirati zlonamerne programe ili viruse.
  • Pokušavati pristupiti tuđim korisničkim nalozima ili ličnim podacima bez dozvole.
  • Ometati normalno funkcionisanje veb stranice ili narušavati sigurnost sistema.

Suspendovanje i prekid pristupa ecomskola.com zadržava pravo da suspenduje ili trajno prekine vaš pristup veb stranici ukoliko utvrdimo da kršite ove Uslove korišćenja ili da ste se ponašali na način koji smatramo neprikladnim.

Izmene uslova korišćenja ecomskola.com zadržava pravo da povremeno ažurira ove Uslove korišćenja. Preporučujemo vam da redovno pregledate ovu stranicu kako biste bili informisani o eventualnim promenama. Vaše nastavljeno korišćenje veb stranice nakon objavljivanja izmena smatraće se vašim prihvatanjem tih izmena.

Ograničenje odgovornosti ecomskola.com ne daje nikakve garancije ili obećanja u vezi sa tačnošću, kompletnošću ili dostupnošću sadržaja na ovoj veb stranici. Koristite sadržaj na sopstveni rizik.

Kontakt Ako imate bilo kakva pitanja, sugestije ili primedbe u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, molimo vas da nas kontaktirate putem maila ponjicanjaroslav@gmail.com